Vores historie bygger på frivillighed.

I 1860érne udvikles i tæt tilknytning til skyttebevægelsen. Den Lingske gymnastiks linie, der falder i tråd med de Grundtvigske tankegange. Efter 1864 opstår de stærke folkelige og nationale følelser, og april 1866 oprettes Balle skytteforening. Under skyttebevægelsen blev der trænet eksercits og man opførte ”øvelseshuse” for at styrke kropslige færdigheder og selvværd, det blev opstarten af gymnastikforeningen.

1866 under de stærke nationale bånd og den åndelige dannelse oprettes Friskole i Balle, hvor skyttekredsen har berettet, at skydebanen flittigt blev benyttet, nærmest dagligt, også i måneskin. Der var gymnastik to aftener om ugen og et par aftener havde man skriveskole.

1893 opføres Bredsten Håndværkerhus og skolen lejer salen til gymnastik. Folkeskole loven.

1910 afholdes folkedans og gymnastik i Balle forsamlingshus, der blev opført 1899.

1929 opføres gymnastiksal ved ”den gamle skole”, i dag Vestervang 8. Også kendt som landbetjent Emil Sørensens hus.

1936 Balle gymnast Peter Møller Rasmussen deltog på Ollerups hold ved olympiaden i Berlin 1936. Det skete på et græsareal med stor tribune, Dietrich-Eckart-Freilichtbühne ( i dag Waldbühne )

1937 oprettes Balle Ungdomsforening med pastor Brandt som formand. Typen ungdomsforeninger startede på Vestfyn, Nr.Aaby i 1887. På samme tid havde man ungdomsforening og fodboldklub i Bredsten hvor Harry Kyed og smed Skov var meget aktive. Skolereformerne ses gennem tiderne, at have haft indflydelse på ”de fysiske øvelser” siden 1700-tallet og har det vist også i dagens store frikvarter.

Bredsten Real skole opføres 1960-61 og skytteforeningen flytter sine aktiviteter her til. Men 15mtr skydning fortsatte i lang tid i Balle Forsamlingshus.

1961 kan læses i Bredsten sognerådsplaner om at opføre et borgerhus mellem Balle og Bredsten, det drøftes at overtage Balle Forsamlingshus og udbygge, men det droppes efter et borgermøde i 1967 og opgives helt i 1968.

Ved kommune sammenlægningerne havde Jelling i 1966 fået et friluftsbad, det ville man også planlægge i Nørup og Bredsten. Bredsten friluftsbad blev udgravet og delvist støbt, hvorefter man i 1974 kun havde et hul i jorden, alt blev droppet, her er i dag parkeringsplads ved Dgl.Brugsen.

Bredsten Idrætscenter blev indviet i 1976, opført ved indsamlingsmidler og frivilligt arbejde. Balle – Bredsten er landskendt gennem de sidste 100 år med Skytter – Fodbold (DM mestre flere gange) og gymnastik.