Værdigrundlag for Bredsten Idrætsforening

 

 • Bredsten IF fungerer ved frivilligt arbejde.
 • Breddeidrætten er i fokus.
 • Foreningens liv er præget af en god omgangstone, tolerance og ligeværd.
 • Det enkelte medlem skal gives positive og udfordrende oplevelser.

Værdier:

 • Vi vil være en synlig aktiv medspiller i lokalsamfundet.
 • Det skal være attraktivt at være træner/instruktør eller leder.
 • Vi vil have et dynamisk forældresamarbejde.
 • Vi vil have fokus på fornyelse og udvikling af nye aktivitetstilbud.
 • Vi vil skabe rammer, som fremmer tryghed i et socialt fællesskab.
 • Vi vil handle i forholdt til etiske spørgsmål som f.eks. doping, seksuelle krænkelser og mobning.
 • Vi vil være gode værter

Et handlingsorienteret værdigrundlag.

Foreningens liv er præget af en god omgangstone, tolerance og ligeværd.

 • Vi taler pænt til hinanden – bruger et ordentligt sprog.
 • Vi viser respekt for hinanden.
 • Vi opmuntrer hinanden.
 • Vi hjælper hinanden på tværs af afdelingerne.
 • Vi tolererer ikke mobning.

Det enkelte medlem skal gives positive og udfordrende oplevelser.

 • I holdsport skal alle have opmærksomhed, vejledning og spilletid uanset niveau.
 • Alle skal føle sig som en del af holdet/gruppen.
 • Alle bør gives ros og konstruktiv kritik.
 • Fleksible motionsrammer, som fungerer i forhold til medlemmernes behov.
 • Tiden før og efter træning/kamp er væsentlig.


Vi vil være en synlig aktiv medspiller i lokalsamfundet.

 • Præge den kommunale fritidspolitik.
 • Være i dialog med foreninger, institutioner og virksomheder. (f.eks. Bredsten i udvikling, BCM m.fl.)
 • Deltage aktivt ved planlægning og afvikling af arrangementer (aktiv fredag, Familie & Idræt, juletræsfest, julefrokost m.m.).

Det skal være attraktivt at være træner/instruktør eller leder.

 • En aktiv uddannelsespolitik.
 • Inddragelse i beslutningsprocessen.
 • En anerkendende tilgang til det frivillige arbejde.

Vi vil have et dynamisk forældresamarbejde.

 • Forældre, som involveres i praktiske gøremål.
 • Trænere og instruktører informerer og involverer forældre.
 • Forældre samles til specielle arrangementer.
 • Fælles arrangementer for børn og forældre på tværs af afdelingerne.

Vi vil skabe rammer, som fremmer tryghed i et socialt fællesskab.

 • Trænere, instruktører og ledere skal være nærværende, lyttende og respektere forskelligheder.
 • Vi skal skabe sociale arrangementer i mindre enheder.
 • Vi skal være tydelige voksne.
 • Det sociale skal findes og styrkes i aktiviteten.
 • Vi tager godt imod de nye medlemmer.
 • Vi er parate til at give noget af os selv.

Vi vil være gode værter.

 • Vi skal byde nye medlemmer, trænere og instruktører velkommen – også en generel information om Bredsten IF.
 • Hver afdeling/hold har en kontaktperson.
 • Tilgængelige informationer (f.eks. hjemmesiden)
 • Tydeliggøre, hvor gæstehold skal f.eks. klæde om, spilletid osv.
 • Et åbent cafeteria/tilgængelige lokaler til forældre.
 • God organisering ved stævner og turneringer.
 • Informere om samværdsregler.