Håndbold bestyrelse består af:

Bestyrelsesformand Ole Jensen Mobil: 2964 4476 Mail: olejensen1970@gmail.com

Kasserer Hanne Kaltoft Mobil: 2693 4262 Mail: HK@kaltoftel.dk

Bestyrelsesmedlem Camilla Knudsen

Bestyrelsesmedlem Karina Edvardsen Mobil: 2159 9822

Bestyrelsesmedlem Heinrich Edvardsen

Forrretningsorden for Håndboldafdelingen i Bredsten IF

1. LEDELSE

1.1 Bestyrelsen skal min. være på 4 medlemmer.
1.2 Medlemmer vælges for en 2-årig periode. Formand er på valg i lige år, og kassereren er på valg i ulige år. Medlemmer til bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen.

2. BESTYRELSESMØDER
2.1 Bestyrelsen afholder 6-10 møder årligt.
2.1A Det er som udgangspunkt formanden, der deltager i møder i hovedbestyrelsen.
2.2 Formanden sender dagsorden ud 1 uge inden mødet.
2.3 Dagsorden punkter: • Siden sidst • Godkendelse af sidste referat • Turnering, stævner, træning • Økonomi • Eventuelt
2.4 Referat skrives på skift blandt bestyrelsen og sendes ud til øvrige medlemmer senest 1 uge efter mødet.

3. ÅRSMØDE
3.1 Årsmødet afholdes i løbet af marts måned årligt.
3.2 Dagsorden indeholder følgende punkter • Valg af dirigent/ordstyrer • Formandsberetning • Gennemgang af regnskab samt budget • Behandling af indkomne forslag • Nyvalg af bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter • Eventuelt
3.3 Forslag eller temaer til debat på generalforsamlingen skal foreligge senest 1 uge før.
3.4 Årsmødet annonceres i lokalavisen fælles med de øvrige afdelinger i Bredsten IF ca. 14 dage før.
3.5 Sekretæren skriver referat fra generalforsamlingen.

4. BREDSTEN IF HÅNDBOLD
4.1 Håndbold i Bredsten IF er en bredde-klub, hvor der er plads til alle. Alle, der spiller håndbold, skal også spille kampe/have spille tid, hvis spilleren ønsker dette.

5. FORMÅL FOR BESTYRELSESARBEJDET
5.1 At arbejde for en velfungerende håndboldafdeling – såvel økonomisk, som socialt og sportsligt. Ligeledes kontakt til – og et godt samarbejde med DGI.

Udarbejdet af håndboldbestyrelsen efteråret 2003 – revideret sommer 2006, revideret april 2007, revideret april 2009, revideret april 2010, revideret april 2011 og revideret juni 2012, revideret 2013. Revideret april 2017. Revideret Maj 2018.